Shaoshuai Chuanqi (1984)

Native Title:

少帅传奇

CastView all

PhotosView all

Shaoshuai Chuanqi (1984) photo

Content

Shaoshuai Chuanqi 1984 / 少帅传奇 1984 / Shao Shuai Chuan Qi , 少帥傳奇 , 张学良传奇 , Zhang Xue Liang Chuanqi , Legend of the Young Marshal

The life of Marshal Zhang Xue Liang, son of warlord Zhang Zuo Lin and later ruler of Northeast China.