Shin Hoigaku Kyoshitsu no Jiken File 3: Shihan ga 2-do Ugoku!? Joi ga Mita Renzoku Torima no Himitsu (1995)

Native Title:

新・法医学教室の事件ファイル3 死斑が2度動く!? 女医が視た連続通り魔の秘密

CastView all

PhotosView all

Shin Hoigaku Kyoshitsu no Jiken File 3: Shihan ga 2-do Ugoku!? Joi ga Mita Renzoku Torima no Himitsu (1995) photo
Shin Hoigaku Kyoshitsu no Jiken File 3: Shihan ga 2-do Ugoku!? Joi ga Mita Renzoku Torima no Himitsu (1995) photo

Content

Shin Hoigaku Kyoshitsu no Jiken File 3: Shihan ga 2-do Ugoku!? Joi ga Mita Renzoku Torima no Himitsu 1995 / 新・法医学教室の事件ファイル3 死斑が2度動く!? 女医が視た連続通り魔の秘密 1995 /

Shin Hoigaku Kyoshitsu no Jiken File 3: Shihan ga 2-do Ugoku!? Joi ga Mita Renzoku Torima no Himitsu (1995) - 新・法医学教室の事件ファイル3 死斑が2度動く!? 女医が視た連続通り魔の秘密